Despacho profesional de avogados en Ponteareas

Ofrecemos os nosos servizos dende o ano 2000

Avogados en Ponteareas
Avogados en Ponteareas

Os seus avogados de confianza en Ponteareas

Somos un despacho de avogados aberto en Ponteareas (Pontevedra) no mes de setembro do ano 2000 froito da vocación social do seu titular, Marcos Martins López, na procura dun servizo profesional para persoas, empresas e colectivos que precisan dunha asistencia xurídica específica ou xenérica, xa que abarcamos todas as materias do dereito (civil-penal-laboral e administrativo).

Unha das nosas características do despacho é o uso do galego como lingua de comunicación nos asuntos que se levan en Galiza, asi como as reclamacións de colectivos sociais en conflicto coas Administracións Públicas. Somos un dos poucos despachos de avogados do partido xudicial de Ponteareas que leva asuntos da xurisdicción social.

Visita a nosa web

bordelho.gal

Expertos en dereito civil, penal, laboral e administrativo

Accidentes de circulación

Cubrimos todo tipo de accidentes e o referinte a este ámbito.

 • Accidentes de circulación
 • Accidentes laborais
 • Seguros
 • Responsabilidade profesional
 • Responsabilidade contractual
 • Responsabilidade extracontractual

Dereito de familia

Defínese como o conxunto de normas que regulan a institución da familia, tanto dende a súa perspectiva natural como social.

 • Divorcios
 • Separacións
 • Nulidades matrimoniais
 • Custodias
 • Tutelas
 • Gardas de menores
 • Adopcións
 • Liquidación de sociedade de ganancias
 • Liquidación de dominios
 • Sucesións
 • Nulidade de testamentos
 • Incapacitacións

Dereito penal

É aquela póla do Dereito que se adica ao estudo dos delitos e das penas, así como a participación das persoas na omisión dos delitos, xa sexa como autores, cómplices ou encubridores.

 • Asistencia a detidos
 • Habeas corpus
 • Xuízos rápidos
 • Dilixencias previas
 • Sumarios
 • Procedemento ordinario
 • Procedemento abreviado
 • Procedemento xurado
 • Denuncias
 • Querelas
 • Acusación
 • Defensas
 • Dereito penitenciario
 • Homicidios
 • Lesións
 • Agresións sexuais
 • Violencia de xénero
 • Ameazas
 • Omisión de socorro
 • Revelación de secretos
 • Violación de morada
 • Calumnias
 • Inxurias
 • Substracción de menores
 • Abandono de familia
 • Impago de pensións
 • Furtos
 • Roubos
 • Estafas
 • Apropiacións indebidas
 • Corrupción
 • Branqueo de capitais

Dereito civil

Regula todos os aspectos pertencentes as persoas, familias e as relacións patrimoniais.

 • Desamparo e tutela
 • Garda administrativa
 • Acollemento familiar
 • Acollemento residencial
 • Autotutela
 • Montes veciñais en man común
 • Montes abertais
 • Comunidade en materia de augas
 • Agras e vilares
 • Relacións de veciñanza
 • Relacións servintias
 • Arrendamentos rústicos
 • Arrendamento de lugar acasarado
 • Aparcerías
 • Vitalicios
 • Réxime económico familiar
 • Capitulacións matrimoniais
 • Doazóns por matrimonio
 • Sucesións
 • Testamento
 • Pactos sucesorios
 • Desheredación
 • Partición
 • Usufruto

Dereito laboral

Estuda os dereitos e obrigas dos traballadores tanto por conta propia como por conta allea.

 • Reclamacións ante SMAC
 • Reclamacións previas
 • Demandas
 • Despedimento
 • Extinción de contrato
 • Invalidez
 • Accidentes laborais
 • Modificacións nas condicións de traballo
 • Dereitos fundamentais
 • Conflictos colectivos
 • Convenios
 • Prestacións
 • Pensións
 • Sancións
 • Materia electoral
 • Recursos
 • Execucións
 • Fondo de garantía salarial
 • Reclamacións ao Estado
 • Reclamacións de seguros

Dereito administrativo

É a póla do Dereito que se encarga da regulación da Administración Pública.

 • Actos de peticións
 • Reclamacións previas
 • Contencioso-Administrativo
 • Reclamacións patrimoniais
 • Procedemento sancionador
 • Tráfico
 • Urbanismo
 • Medio ambiente
 • Réxime electoral

As nosas instalacións

Contactar con Bordelho Advogados

Para solicitar un servizo, ponte en contacto con nós, a través das seguintes formas:

 • Dirección Roxelio Groba, 21 1º B - 36860 Ponteareas (Pontevedra)
 • Teléfono 986 644 656
 • Horario De 09:30 a 13:30 y de 16:30 a 20:00
 • E-mail advogados@bordelho.com

Formulario de contacto