Os seus avogados de confianza en Ponteareas

Somos un despacho de avogados aberto en Ponteareas (Pontevedra) no mes de Setembro do ano 2000 froito da vocación social do seu titular, Marcos Martins López, na procura dun servizo profesional para persoas, empresas e colectivos que precisan dunha asistencia xurídia específica ou xenérica, xa que abarcamos todas as materias do dereito (civil-penal-laboral e administrativo).

Unha das notas características do despacho é o uso do galego como lingua de comunicación nos asuntos que se levan en Galiza, asi como as reclamacións de colectivos sociais en conflicto coas Administracións Públicas. Somos un dos poucos despachos de avogados do partido xudicial de Ponteareas que leva asuntos da xurisdicción social.

Visita nuestra web bordelho.gal:

Bordelho Advogados
 • O noso despacho
 • O noso despacho
 • O noso despacho
 • O noso despacho

Expertos en dereito civil, penal, laboral e administrativo

Accidentes de circulación.

Cubrimos todo tipo de accidentes e o referinte a este ámbito.

 • Accidentes de circulación
 • Accidentes laborais
 • Seguros
 • Responsabilidade profesional
 • Responsabilidade contractual
 • Responsabilidade extracontractual

Dereito de familia.

Defínese como o conxunto de normas que regulan a institución da familia, tanto dende a súa perspectiva natural como social.

 • Divorcios
 • Separacións
 • Nulidades matrimoniais
 • Custodias
 • Tutelas
 • Gardas de menores
 • Adopcións
 • Liquidación de sociedade de ganancias
 • Liquidación de dominios
 • Sucesións
 • Nulidade de testamentos
 • Incapacitacións

Dereito penal

É aquela pola do Dereito que se adica ao estudo dos delitos e das penas, así como a participación das persoas na omisión dos delitos, xa sexa como autores, cómplices ou encubridores.

 • Asistencia a detidos
 • Habeas corpus
 • Xuízos rápidos
 • Dilixencias previas
 • Sumarios
 • Procedemento ordinario
 • Procedemento abreviado
 • Procedemento xurado
 • Denuncias
 • Querelas
 • Acusación
 • Defensas
 • Dereito penitenciario
 • Homicidios
 • Lesións
 • Agresións sexuais
 • Violencia de xénero
 • Amiazas
 • Omisión de socorro
 • Revelación de secretos
 • Achanamento de morada
 • Calumnias
 • Inxurias
 • Sustracción de menores
 • Abandono de familia
 • Impago de pensións
 • Furtos
 • Roubos
 • Estafas
 • Apropiacións indevidas
 • Corrupción
 • Blanqueo de capitais

Dereito Civil

Regula todos os aspectos pertencentes as persoas, familias e as relacións patrimoniais.

 • Desamparo e tutela
 • Garda administrativa
 • Acollemento familiar
 • Acollemento residencial
 • Autotutela
 • Montes veciñais en man común
 • Montes abertais
 • Comunidade en materia de augas
 • Agras e vilares
 • Relacións de veciñanza
 • Relacións servintias
 • Arrendamentos rústicos
 • Arrendamento de lugar acasarado
 • Aparcerías
 • Vitalicios
 • Réxime económico familiar
 • Capitulacións matrimoniais
 • Doazóns por matrimonio
 • Sucesións
 • Testamento
 • Pactos sucesorios
 • Desheredación
 • Partición
 • Usufructo

Laboral

Estuda os dereitos e obrigas dos traballadores tanto por conta propia como por conta allea

 • Reclamacións ante SMAC
 • Reclamacións previas
 • Demandas
 • Despido
 • Extinción de contrato
 • Invalidez
 • Accidentes laborais
 • Modificacións nas condicións de traballo
 • Dereitos fundamentais
 • Conflictos colectivos
 • Convenios
 • Prestacións
 • Pensións
 • Sancións
 • Materia electoral
 • Recursos
 • Execucións
 • Fondo de garantía salarial
 • Reclamacións ao estado
 • Reclamacións de seguros

Dereito administrativo

É a pola do Dereito que se encarga da regulación da Administración Pública

 • Actos de peticións
 • Reclamacións previas
 • Contencioso-Administrativo
 • Reclamacións patrimoniais
 • Procedemento sancionador
 • Tráfico
 • Urbanismo
 • Medio ambiente
 • Réxime electoral

Contactar con Bordelho Advogados

Para solicitar un servizo, ponte en contacto con nós, a traves das seguintes formas:

O titular da páxina informa que os datos deste formulario serán tratados para ofrecerlle a información solicitada, sendo a base legal do tratamento o consentimento outorgado polo usuario. Non se cederán datos a terceiros. Pode exercer os dereitos como se explica na Política de Privacidade.